CADEAU  TIP !  Roofvogel workshop: Falconry Experience Day
Nieuw
  
    workshop riant roofvogelen: Valkerij Lounge                 

START PAGINA Bedrijfsuitje Foto's Bedrijfsuitje Vergaderen Foto's Workshops Reacties Stage Contact  

       

Overige Diensten
Praktijk voorbeeld
Meeuwen
Kraaien
Duiven
Konijnen
Ziektes

Vogeloverlastbestrijding door een valkenier

 zoekt u een uniek event in europa, surf naar actief bedrijfsuitje

Overlast van vogels en konijnen is niet alleen schadelijk voor gebouwen, gewassen, producten en gezondheid, het heeft ook invloed op uw imago. 

Birds@Work bestrijdt op een ecologisch verantwoorde manier de overlast en herstelt zo de verzorgde uitstraling van uw bedrijf. 

Voortdurend op zoek naar voedsel, warmte en veiligheid verzamelen grote groepen zich bij voorkeur op plaatsen waar menselijke activiteiten plaats vinden. Deze geconcentreerde vogelpopulaties veroorzaken onacceptabele Vervuiling van gebouwen en terreinen. Vaak blijft het niet bij een aantal vogels en groeit de populatie als er geen maatregelen worden getroffen.   

Een bekend voorbeeld zijn (deels) overdekte winkelcentra/stations etc, maar bijvoorbeeld ook openbare gebouwen, industriepanden, opslag tanks, maneges, markthallen, stadions, tribunes, bakkerijen, graansilo's, e.d. Dan hebben we het niet alleen over "visueel" ongemak maar vooral ook over vervuiling door uitwerpselen. Ziektekiemen en de etsende werking van de uitwerpselen brengen de productkwaliteit, volksgezondheid, gebouwen en machines in gevaar indien overlast veroorzakende vogels zich vrijelijk op of in de gebouwen van bijvoorbeeld uw productie en opslag faciliteiten kunnen vestigen.

De praktijk van vogelverjaging speelt zich ook af op de Luchthavens en Vliegbases. Er is een ontwikkeling gaande, die wereldwijd zorgen baart. Zowel de vogelaantallen, als het aantal vliegbewegingen neemt toe.

Vogeloverlastbestrijding door een valkenier Nina MarkxDe dreiging van een natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld roofvogels, is voor overlast veroorzakende vogels vaak al voldoende om hun heil elders te gaan zoeken. Overlast bestrijding middels roofvogels is echter wel iets anders dan simpelweg even met een roofvogel rondwandelen of deze laten rondvliegen. Mits op de juiste wijze ingezet en door frequente aanwezigheid zal de roofvogel een territorium opbouwen dat door de overlast veroorzakers wordt erkend. De inzet van roofvogels kent vele voordelen zoals o.a:  

 

 

  •  Milieuvriendelijk 

  •  Ecologisch verantwoord

  •  Veilig en onschadelijk voor mensen, gebouwen etc.

  •  Geruisloos

  •  Resultaat binnen enkele weken duidelijk merkbaar

Vogeloverlastbestrijding door een valkeniersVogel overlast bestrijding met roofvogels is een zeer efficiŽnte methode. Voor elk project wordt vastgesteld welke soort roofvogels wordt ingezet. De oorzaken van de overlast worden in kaart gebracht en zo mogelijk aangepakt. Ook geven wij u advies over preventieve maatregelen. Bij aanvang zal een frequente aanwezigheid noodzakelijk zijn. Daarna worden herhaalde acties ondernomen. 

Op stortplaatsen zijn roofvogels als overlastbestrijder zeer efficiŽnt maar zolang er voor de overlast veroorzakende vogels een grote aantrekkingskracht bestaat, zal herhaalde actie noodzakelijk blijven.  

Anders is het bij situaties waar zich simpelweg een populatie van overlast veroorzakende vogels heeft gevormd. In geval van verwilderde stadsduiven kunnen deze worden weggevangen. Hiervoor benut Birds@Work een methode die bestaat uit een combinatie van vangmiddelen en roofvogels. De populatie wordt op die manier grotendeels of zelfs geheel van de locatie verwijderd.

De nieuwe Flora en Fauna wet stelt kaders waarbinnen overlastbestrijding mogelijk is. Wij zorgen samen met u voor de vergunningen en ontheffingen indien die noodzakelijk zijn. Onze valkeniers zijn allen jacht- en valkeniersaktehouders.

Door onze ecologische bestrijdingsmethode toont u een verantwoorde omgang met het milieu. Wat is er niet mooier dan een probleem dat uit de natuur ontstaat, op te lossen op een natuurlijke wijze met predatoren in de vorm van roofvogels.  

 

 

 

         Birds@Work          Mobiel  0651 999 251          Fax  084-729 3316         Email  vraag@valkenieren.nl

            ģ 'Valkerij Proeverij' is a registrated trademark
            Copyright © 2004 Birds@Work
24 maart 2008